Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viarybasferyczna rybasferyczna
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viarybasferyczna rybasferyczna
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viaekhemm ekhemm
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamikrokosmos mikrokosmos
3684 ace5 500
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare viawiksz wiksz
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viasatyrlane satyrlane
"Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć; zaufanie to także przekonanie, że ta druga osoba nie zrobi ci krzywdy."
— Kaja Platowska, O tym się nie mówi
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viapraesens praesens
2962 80bb
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
8382 be8e 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabercik bercik
1794 8369 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawiksz wiksz
3419 67f0
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagazda gazda
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viawiksz wiksz
9079 b34a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
9089 f4af 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl