Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3290 694b
Reposted fromnotnow notnow viagronsaker gronsaker
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaczoo czoo
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viazodynniwie zodynniwie

trzeba śnić cierpliwie
w nadziei że treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę.

— Z. Herbert
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viakitana kitana
0594 370b
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viablaackcoffee blaackcoffee
2837 b3ca 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viablaackcoffee blaackcoffee
5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasoSad soSad
3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula viamatt2106 matt2106
2558 376b
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann viawiks wiks
6891 3eeb
Reposted fromgarazowka garazowka viaoski oski
0125 8fa4 500
2044 295d 500
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl viarefuge refuge
7841 fcdc
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl